w każdej firmie i instytucji !
Ogólne zasady certyfikacji zawodu księgowego opracowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Ogólne zasady certyfikacji zawodu księgowego opracowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Księgowy, chcąc zdobyć nowe kwalifikacje lub aktualizować swoją wiedzę, może uczestniczyć w kursach organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) w ramach opracowanego przez nie systemu certyfikacji zawodu księgowego. Edukacja ta kończy się uzyskaniem tytułu dyplomowanego księgowego. Przy czym tak naprawdę nie kończy się na tym, bo dyplomowany księgowy musi stale doskonalić się zawodowo.

Certyfikację zawodu księgowego prowadzoną przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce rozumie się jako poświadczenie, sprawdzonych w trybie egzaminów, kwalifikacji osób przygotowanych do wykonywania zawodów związanych z rachunkowością. Obejmuje ona cztery poziomy kształcenia, których zakończenie wynikiem pozytywnym stanowi podstawę potwierdzenia kwalifikacji określonego stopnia i wydania dokumentu na tytuł:

 • stopień I - księgowy,
   
 • stopień II - specjalista ds. rachunkowości,
   
 • stopień III - główny księgowy,
   
 • stopień IV - dyplomowany księgowy.

Warto podkreślić, że uczestnictwo w szkoleniach (certyfikacji) i uzyskiwanie wymienionych tytułów jest dobrowolne i nie stanowi ustawowego wymogu wykonywania zawodu w charakterze księgowego, specjalisty ds. rachunkowości, głównego księgowego czy jakimkolwiek innym stanowisku służbowym dla osoby zajmującej się księgowością. Nie jest również niezbędne do wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.


W przepisach ustawy o rachunkowości nie ma określonych żadnych wymogów kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się rachunkowością w firmie czy prowadzących usługowo księgi rachunkowe.


Warunki przystąpienia do szkoleń

Osoby, które zdecydują się podążyć ścieżką edukacyjną SKwP, muszą przed przystąpieniem do poszczególnych stopni kwalifikacyjnych spełniać określone warunki, tj. odpowiednio muszą posiadać:

» I stopień kwalifikacyjny (księgowy)

 • wykształcenie co najmniej średnie,

» II stopień kwalifikacyjny (specjalista ds. rachunkowości)

 • wykształcenie co najmniej średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:
   
  • zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez SKwP (certyfikat) lub
    
  • zaświadczeniem ukończenia kursu dla księgowego lub
    
  • tytułem technika rachunkowości lub
    
  • inną formą uznaną przez placówkę za równoważną,

» III stopień kwalifikacyjny (główny księgowy)

 • wykształcenie wyższe lub średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe,
   
 • wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:
   
  • zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez SKwP z zakresu II stopnia (certyfikat) lub
    
  • zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości lub
    
  • certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów lub
    
  • tytułem magistra o specjalności rachunkowość lub dyplomem licencjata o specjalności rachunkowość, uzyskanym na uczelni, która uzyskała akredytację SKwP lub
    
  • tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym sprawdzianem wiadomości z zakresu wymagań określonych dla II stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP, przeprowadzonym przez placówkę,

» IV stopień kwalifikacyjny (dyplomowany księgowy)

 • wykształcenie wyższe lub średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe,
   
 • wiedzę i umiejętności głównego księgowego potwierdzone:
   
  • zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez SKwP z zakresu III stopnia (certyfikat) lub
    
  • zaświadczeniem o ukończeniu kursu dla kandydata na głównego księgowego lub
    
  • zaliczonym sprawdzianem wiadomości z zakresu wymagań określonych dla III stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP, przeprowadzonym przez placówkę,
    
 • praktykę w dziedzinie rachunkowości:
   
  • co najmniej 2-letnią przy wykształceniu wyższym,
    
  • co najmniej 5-letnią przy wykształceniu średnim.

Za praktykę w rachunkowości uważa się wykonywanie - na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu nie mniejszym niż 1/2 etatu bądź odpłatnej umowy cywilnoprawnej lub w związku z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej - następujących czynności:

1) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

2) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

3) sporządzanie sprawozdań finansowych.

Za praktykę na samodzielnym stanowisku uważa się wykonywanie czynności wymienionych w pkt 2 i 3.

Osoba przystępująca do postępowania kwalifikacyjnego powinna złożyć kwestionariusz osobowy oraz odpisy (fotokopie) dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wstępnych określonych dla danego stopnia i oświadczenie o spełnianiu tych warunków, które nie są potwierdzane dokumentami.

Tematykę szkoleń i egzaminów dla poszczególnych stopni kwalifikacyjnych (od księgowego do dyplomowanego księgowego) przedstawia tabela.

Ze szczegółową ofertą szkoleniową, w tym cenami kursów, można zapoznać się na stronach internetowych oddziałów okręgowych SKwP.

Tematyka kursów i egzaminów na poszczególne stopnie certyfikacji SKwP

Stopień kwalifikacyjny

Tematyka kursów

stopień I

księgowy
I. Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej
II. Wybrane zagadnienia publicznoprawne

stopień II

specjalista ds. rachunkowości
III. Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej
IV. Prawo podatkowe
V. Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego

stopień III

główny księgowy
VI. Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT
VII. Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami
VIII. Sprawozdania finansowe i ich analiza
IX. Prawo podatkowe - z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
X. Prawo gospodarcze - wybrane zagadnienia

stopień IV

dyplomowany księgowy
XI. Zaawansowana sprawozdawczość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT
XII. Zarządzanie finansami - wybrane zagadnienia
XIII. Rachunkowość zarządcza
XIV. Zarządzanie rozliczeniami podatkowymi

Źródło:

Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i informacje zawarte na stronie internetowej www.skwp.pl

Dyplomowany księgowy - pozostałe artykuły w dziale
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.