w każdej firmie i instytucji !
Kto może uzyskać tytuł dyplomowanego księgowego?
Kto może uzyskać tytuł dyplomowanego księgowego?
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Najwyższym stopniem kwalifikacji jest uzyskanie tytułu "dyplomowanego księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce", w skrócie dyplomowanego księgowego. Tytuł ten może uzyskać osoba, która:

1) ukończyła studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Polsce za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i w piśmie oraz odbyła 3-letnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej 2 lata na samodzielnym stanowisku albo posiada wykształcenie uzyskane w Polsce lub za granicą, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe i włada językiem polskim w mowie i w piśmie oraz odbyła 6-letnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej 3 lata na samodzielnym stanowisku,

2) korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

3) ma nieposzlakowaną opinię, a zwłaszcza nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4) jest członkiem SKwP,

5) złożyła z wynikiem pozytywnym egzaminy na dyplomowanego księgowego (warto zaznaczyć, że tytuł zawodowy dyplomowanego księgowego można uzyskać w ramach ścieżki edukacyjnej SKwP, tj. uczestnicząc w szkoleniach przed egzaminami, lub eksternistycznie, czyli samodzielnie przygotowując się do egzaminów),

6) złożyła przyrzeczenie o odpowiedniej treści.

Procedura uzyskania tego tytułu wygląda tak, że po pomyślnym zdaniu egzaminu kandydat na dyplomowanego księgowego składa wniosek o wpis do rejestru dyplomowanych księgowych. Do wniosku załącza dokumenty potwierdzające spełnienie wymienionych wymagań. Tytuł zawodowy nadaje w formie uchwały Prezydium Zarządu Głównego SKwP. Osoba, która uzyskała tytuł dyplomowanego księgowego, podlega wpisowi do rejestru dyplomowanych księgowych prowadzonego przez Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych.

Tytuł dyplomowanego księgowego może też uzyskać na swój wniosek osoba:

 • wpisana do rejestru biegłych rewidentów lub
   
 • posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych lub nauk o zarządzaniu, specjalizująca się w zakresie rachunkowości.


Dla osób, które zdały egzamin, ale nie ubiegają się o wpis na listę dyplomowanych księgowych, mogą być, na ich wniosek, wydawane zaświadczenia o zdaniu egzaminu.


Trzeba wiedzieć, że dyplomowani księgowi zobowiązani są do udziału w ustawicznym doskonaleniu zawodowym. Obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego powstaje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku uzyskania tytułu dyplomowanego księgowego. W okresie następujących kolejno po sobie 3 lat na ustawiczne doskonalenie zawodowe należy przeznaczyć co najmniej 90 godzin, przy czym w każdym roku co najmniej 20 godzin, w tym co najmniej 10 godzin w formie szkoleń i konferencji organizowanych przez SKwP. Na wywiązanie się z tych obowiązków dyplomowani księgowi mają czas do dnia 31 marca każdego roku.

Dyplomowany księgowy okresowo niewykonujący zawodu zobowiązany jest uzyskać co najmniej 50% wskazanej liczby godzin, chyba że trwale nie wykonuje zawodu - wówczas jest zwolniony z obowiązku doskonalenia zawodowego.

Zakres przedmiotowy ustawicznego doskonalenia zawodowego obejmuje w szczególności zagadnienia z:

1) rachunkowość i finansów,

2) prawa w zakresie dotyczącym obowiązków księgowego, w tym prawa podatkowego, gospodarczego, cywilnego, pracy i ubezpieczeń społecznych.

3) organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym świadczenia usług księgowych,

4) technologii informatycznych stosowanych do tych obszarów tematycznych.

Więcej informacji na temat formy i organizacji wypełniania obowiązku ustawicznego doskonalenia zawodowego dostępnych jest w regulaminie będącym załącznikiem do uchwały nr Obieg/208/2020 Zarządu Głównego  SKwP dostępnym na stronie internetowej:  https://skwp.pl/certyfikacja/dyplomowany-ksiegowy/

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.